Search
Close this search box.

Missie, visie & duurzaamheid

BOSCH Scharnieren produceert en verkoopt hoogwaardige maatwerkscharnieren voor industriële toepassingen. Wij zijn gespecialiseerd in klantspecifiek maatwerk en maken geen standaardproducten. Het is onze missie om met onze technisch hoogstaande scharnieroplossingen de best mogelijke bijdrage te leveren aan de productinnovaties van onze klanten. Wij ambiëren hierin de nummer één van (West-) Europa te zijn.

Welkom bij BOSCH Scharnieren: 'Onze klanten innoveren, wij realiseren'

Veel Nederlandse bedrijven excelleren door nieuwe of betere producten te bedenken. Dat doen wij niet, onze klanten innoveren en wij realiseren. We zijn wél procesinnovators, we hebben onze workflow honderd procent efficiënt gemaakt: géén wachttijden, korte doorlooptijden, snelle levertijden, geen fouten. Onze interne processen sluiten naadloos aan op de wensen van de klant.

BOSCH Scharnieren. Als het maatwerk moet zijn.

Onze visie: wij geloven in duurzame relaties

  1. BOSCH Scharnieren wil tevreden klanten. De geleverde producten zijn in één keer passend en van uitstekende kwaliteit. Om dat te kunnen garanderen verdiepen wij ons in de wereld van onze klanten en stellen wij onze deskundigheid al in de adviesfase ter beschikking. Onze offertes zijn daardoor transparant en passend bij de vraag.

  2. Wij streven naar een duurzame en persoonlijke relatie met onze klanten. Voor maximale efficiëntie bij het specificeren en in de productie hebben klanten direct contact met de verantwoordelijke engineer of medewerker. Klanten kunnen erop vertrouwen dat onze  bijdrage aan hun eigen productieproces soepel verloopt. Wij leveren onze producten volgens afspraak en op tijd.

  3. In de visie van BOSCH gaat het om het creëren van een duurzame en prettige werkomgeving voor onze klanten én medewerkers en het zodanig balanceren van ‘werken’ en ‘leven’ dat de productiviteit, creativiteit en effectiviteit van medewerkers toeneemt.

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID: PLANET, PEOPLE, PROFIT

Dezelfde visie hanteert BOSCH ook als het gaat om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. BOSCH is ervan overtuigd dat goede ondernemings-prestaties pas worden behaald als er een juiste balans is tussen de 3 p’s: planet, people, profit, oftewel milieu, sociale, en economische prestaties.

Deze drie pijlers vormen dan ook de basis van elke beslissing die we als onderneming nemen. Hierbij streeft BOSCH verder te gaan dan de wet- en regelgeving in de desbetreffende landen voorschrijft.

Dit betekent onder andere dat maatschappelijk verantwoorde producten en diensten worden geleverd en dat er verantwoord omgegaan wordt met natuurlijke hulpbronnen en het milieu. Niet voor niets is BOSCH Scharnieren ook sponsor van initiatieven gericht op duurzaamheid en innovatie.

BOSCH maakt zich ijzersterk voor zijn business principles

BOSCH handelt naar eer en geweten en is verantwoordelijk voor de producten die BOSCH levert. BOSCH kent de wet- en regelgeving die van toepassing is en implementeert deze in haar bedrijfsvoering. BOSCH streeft naar transparantie door te communiceren over de manier waarop eigen prestaties geëvalueerd worden. De criteria waartegen BOSCH haar eigen prestaties evalueert worden gecommuniceerd in het jaarverslag. BOSCH streeft daarbij naar een goede relatie met haar stakeholders.

Kinderarbeid of dwangarbeid is tegen de principes van BOSCH. Bij de vervaardiging van BOSCH-producten is om deze reden geen sprake van kinderarbeid of dwangarbeid. Binnen BOSCH is sprake van vrijheid van meningsuiting. Medewerkers hebben recht op scholing. Dit recht op scholing is uitgewerkt in het Bedrijf Opleiding Plan (BOP) van BOSCH.

Binnen BOSCH is er sprake van goede arbeidsomstandigheden, een gezonde en veilige werkplek en omgeving. Medewerkers worden aangestuurd op basis van vertrouwen en competenties.

De activiteiten van BOSCH beïnvloeden, evenals al het andere menselijke handelen, het milieu. BOSCH voelt zich dan ook moreel verplicht de negatieve invloeden op het milieu tot een minimum te beperken. Derhalve is milieuzorg een belangrijke zaak voor het managementteam en draagt elk personeelslid van BOSCH een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het milieu in zijn of haar directe invloedssfeer.

BOSCH streeft naar duurzame productontwikkeling, inkoop en productie processen, consumptie, het voorkomen van vervuiling, duurzaam gebruik van grondstoffen en het stimuleren van hergebruik.

Corruptie, omkoperij, manipulatie, intimidatie en/of bedreiging is binnen BOSCH’ bedrijfsvoering niet aan de orde. Inmenging in politiek gebeurt op een verantwoordelijke manier. MVO wordt gepromoot bij het inkopen. MVO wordt gepromoot in andere delen van de keten. BOSCH toont respect voor eigendomsrechten.

 

BOSCH is een eerlijk bedrijf. In de marketing wordt eerlijke en volledige informatie verschaft, die niet misleidend van aard is. BOSCH heeft hiertoe haar eigen openbare leveringsvoorwaarden.

De gezondheid en veiligheid van klanten wordt beschermd. Klanten worden geïnformeerd en gestimuleerd om BOSCH producten op een duurzame manier te gebruiken. BOSCH labelt haar producten. Op deze manier creëert BOSCH transparantie over de samenstelling van haar producten. BOSCH streeft naar een hoge servicegraad richting haar stakeholders. Geschillen worden in overleg opgelost. Klantgegevens en privacy worden gewaarborgd.

Lokale gemeenschappen profiteren mee van de aanwezigheid van BOSCH. Er is bij BOSCH een sociaal ‘community’ programma uitgewerkt waarin aandacht wordt besteed aan economische en sociale aspecten.

Wij streven ernaar met alle interne en externe stakeholders te communiceren en in dialoog te treden over onze uitdagingen en prestaties op het gebied van MVO.

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen wil BOSCH een open en transparante bijdrage leveren aan de samenleving. Onze activiteiten op dat gebied worden zichtbaar in een jaarlijks te publiceren Maatschappelijk Verslag. Dat verslag laat zien hoe wij in de praktijk invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Sponsor van duurzaamheid

BOSCH scharnieren staat voor innovatie en duurzaamheid en daarom zijn wij trots sponsor van initiatieven die dezelfde waarden uitdragen.

Zo zijn wij als specialist van scharnieren voor de transport, apparaten- en carrosseriebouw o.a. al jaren betrokken wij de zonneauto’s van het Solar Team Twente. Toen het Green Team van de Universiteit Twente aanklopte voor een scharnieroplossing voor hun unieke waterstofauto, stonden wij daarom direct in de startblokken om aan de slag te gaan en het team te sponsoren met onze specialiteit: een uniek maatwerkscharnier. 

Logo BOSCH Scharnieren maatwerk Nederland

wij denken met u mee.

BOSCH Scharnieren levert maatwerk scharnieren voor de industrie. Neem contact op voor een offerte of passend advies. 

Zakelijk
Particulier

Maatwerkscharnier nodig?

Heeft u een maatwerk scharnier nodig voor uw (industriële) project? U bedenkt het, wij maken het. Met snelle levertijden bovendien. Stuur ons uw werktekening of neem direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij helpen u graag uw idee te realiseren.

Liever even bellen? +31 (0)314 369988